Sakramenty

Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu czyni nas dziećmi Bożymi i wprowadza do wspólnoty Kościoła. Jest udzielany na prośbę rodziców wierzących i praktykujących, którzy zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Chrzestnymi mogą być tylko katolicy praktykujący, którzy ukończyli 15 rok życia ( zob. III Synodu Archidiecezji Łódzkiej).

W naszej parafii Sakrament Chrztu jest udzielany w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.00. Z uzasadnionych przyczyn dziecko może być ochrzczone innego dnia. Rodzice zgłaszają zamiar chrztu do kancelarii na miesiąc wcześniej.

Konieczne dokumenty do spisania aktu Chrztu świętego: akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii), zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych.

Sakrament Bierzmowania

Wiernych obowiązuje przyjęcie sakramentu bierzmowania. Jednak można go udzielić tylko tym, którzy posiadają odpowiednią wiedzę religijną, są właściwie dysponowani do przyjęcia tego sakramentu oraz szczerze pragną podjąć zadania z niego wynikające (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej)

Przygotowanie obejmuje katechezę szkolną, bezpośrednie przygotowanie w parafii przez trzy lata (VI, VII i VIII klasa) oraz katechezę dla rodziców i świadków (zob. Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Łódzkiej 2018).          Osoby dorosłe pragnące przyjąć ten sakrament odbywają przygotowanie indywidualne po uprzednim zgłoszeniu się do duszpasterza

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się i staje się pokarmem, stanowi szczyt i źródło całego kultu i życia chrześcijańskiego. Każdy wierny ma obowiązek przyjmować Eucharystię przynajmniej raz w roku (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

         Właściwe przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia i pogłębienia życia religijnego dzieci i rodziców, wprowadza w życie parafii i zachęca do praktyk religijnych (zob. Instrukcja o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w Archidiecezji Łódzkiej 2018). Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz podczas comiesięcznych spotkań w kościele.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Kościół wypełnia sakramentalną posługę pokuty przez biskupów i prezbiterów, którzy wzywają wiernych do nawrócenia, a właściwie dysponowanym udzielają odpuszczenia grzechów w imieniu Chrystusa i mocą Ducha Świętego (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

Do spowiedzi można przystąpić codziennie podczas mszy świętych odprawianych w naszym kościele.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Namaszczenia chorych udziela się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

W każdy  pierwszy piątek miesiąca kapłani udają się z posługą do chorych parafian. W razie potrzeby można prosić o posługę kapłana w każdym czasie. Posługę wobec chorych przebywających w szpitalu w Tuszynku sprawuje proboszcz parafii św. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie

Sakrament Małżeństwa

Wielkie znaczenie wspólnoty małżeńskiej dla Kościoła i społeczeństwa, podniesionej przez Chrystusa do godności sakramentu, wymaga, aby duszpasterze troszczyli się o należyte przygotowanie narzeczonych do jego ważnego i godnego przyjęcia (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

Narzeczeni odpowiednio wcześniej rezerwują termin ślubu. Trzy miesiące przed ślubem odbywają spotkanie z duszpasterzem podczas którego jest spisywany protokół przedślubny. Do spisania protokołu są wymagane następujące dokumenty: aktualne świadectwo Chrztu z parafii gdzie narzeczeni zostali ochrzczeni, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, zaświadczenia o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

Katecheza przedmałżeńska jest organizowana w naszej parafii każdego roku w miesiącach październik-grudzień.

Duchowe przygotowanie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa obejmuje udział w katechezie przedmałżeńskiej oraz dwukrotne przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (po spotkaniu z duszpasterzem oraz tuż przed ślubem).

Oprawę muzyczną ślubu zapewnia Organista zatrudniony w parafii. Obecność innych osób grających i śpiewających powinna być zgłoszona w kancelarii. Utwory muzyczne podczas ceremonii ślubnej muszą mieć charakter chrześcijański.

Dekorację kościoła organizują narzeczeni. W przypadku, gdy tego samego dnia są 2 lub 3 śluby pary uzgodnią dekorację między sobą, ograniczając się do jednego dekoratora w celu uniknięcia usuwania dekoracji w pośpiechu.