Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu czyni nas dziećmi Bożymi i wprowadza do wspólnoty Kościoła. Jest udzielany na prośbę rodziców wierzących i praktykujących, którzy zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Chrzestnymi mogą być tylko katolicy praktykujący, którzy ukończyli 15 rok życia ( zob. III Synodu Archidiecezji Łódzkiej).

W naszej parafii Sakrament Chrztu jest udzielany w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.00. Z uzasadnionych przyczyn dziecko może być ochrzczone innego dnia. Rodzice zgłaszają zamiar chrztu do kancelarii na miesiąc wcześniej.

Konieczne dokumenty do spisania aktu Chrztu świętego: akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii), zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych.