Sakrament Bierzmowania

Wiernych obowiązuje przyjęcie sakramentu bierzmowania. Jednak można go udzielić tylko tym, którzy posiadają odpowiednią wiedzę religijną, są właściwie dysponowani do przyjęcia tego sakramentu oraz szczerze pragną podjąć zadania z niego wynikające (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej)

Przygotowanie obejmuje katechezę szkolną, bezpośrednie przygotowanie w parafii przez trzy lata (VI, VII i VIII klasa) oraz katechezę dla rodziców i świadków (zob. Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Łódzkiej 2018).

         Osoby dorosłe pragnące przyjąć ten sakrament odbywają przygotowanie indywidualne po uprzednim zgłoszeniu się do duszpasterza.