Sakrament Małżeństwa

Wielkie znaczenie wspólnoty małżeńskiej dla Kościoła i społeczeństwa, podniesionej przez Chrystusa do godności sakramentu, wymaga, aby duszpasterze troszczyli się o należyte przygotowanie narzeczonych do jego ważnego i godnego przyjęcia (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

Narzeczeni odpowiednio wcześniej rezerwują termin ślubu. Trzy miesiące przed ślubem odbywają spotkanie z duszpasterzem podczas którego jest spisywany protokół przedślubny. Do spisania protokołu są wymagane następujące dokumenty: aktualne świadectwo Chrztu z parafii gdzie narzeczeni zostali ochrzczeni, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, zaświadczenia o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

Katecheza przedmałżeńska jest organizowana w naszej parafii każdego roku w miesiącach październik-grudzień.

Duchowe przygotowanie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa obejmuje udział w katechezie przedmałżeńskiej oraz dwukrotne przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (po spotkaniu z duszpasterzem oraz tuż przed ślubem).

Oprawę muzyczną ślubu zapewnia Organista zatrudniony w parafii. Obecność innych osób grających i śpiewających powinna być zgłoszona w kancelarii. Utwory muzyczne podczas ceremonii ślubnej muszą mieć charakter chrześcijański.

Dekorację kościoła organizują narzeczeni. W przypadku, gdy tego samego dnia są 2 lub 3 śluby pary uzgodnią dekorację między sobą, ograniczając się do jednego dekoratora w celu uniknięcia usuwania dekoracji w pośpiechu.