Pogrzeb Katolicki

W obrzędach pogrzebowych Kościół poleca zmarłych Bogu, umacnia nadzieję żyjących oraz wyznaje wiarę w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, dlatego tak powinny być sprawowane, aby wyrażały chrześcijański sens życia i śmierci, a także rzeczywistą łączność ze zmarłym (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

         Rodzina lub osoby upoważnione zgłaszają zgon w kancelarii parafialnej i tam ustalają datę i godzinę pogrzebu. W przypadku planowanego pogrzebu osoby, które nie należała do naszej parafii konieczne jest zaświadczenie z parafii miejsca jej zamieszkania.

Konieczne dokumenty do spisania aktu pogrzebu:

Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, karta do pochowania zwłok, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych, spowiedzi i Komunii świętej, dokument potwierdzający prawo do dysponowania grobem, w którym będzie pochowany zmarły (czyli rachunek opłacenia grobu). Opłata za miejsce pochówku jest pobierana na 20 lat (nowa wpłata lub dopłata).

W razie konieczności parafia wystawia rachunki dla ZUS i KRUS.

Usługi pogrzebowe na cmentarzu wykonuje Kościelny Jan Rybicki zam. Tuszyn ul. Parkowa 1.