Pogrzeb Katolicki

W obrzędach pogrzebowych Kościół poleca zmarłych Bogu, umacnia nadzieję żyjących oraz wyznaje wiarę w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, dlatego tak powinny być sprawowane, aby wyrażały chrześcijański sens życia i śmierci, a także rzeczywistą łączność ze zmarłym (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

         Rodzina lub osoby upoważnione zgłaszają zgon w kancelarii parafialnej i tam ustalają datę i godzinę pogrzebu. W przypadku planowanego pogrzebu osoby, które nie należała do naszej parafii konieczne jest zaświadczenie z parafii miejsca jej zamieszkania.

Konieczne dokumenty do spisania aktu pogrzebu:

Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, karta do pochowania zwłok, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych, spowiedzi i Komunii świętej, dokument potwierdzający prawo do dysponowania grobem, w którym będzie pochowany zmarły (czyli rachunek opłacenia grobu). Opłata za miejsce pochówku jest pobierana na 20 lat (nowa wpłata lub dopłata).

W razie konieczności parafia wystawia rachunki dla ZUS i KRUS.

Usługi pogrzebowe na cmentarzu wykonuje Kościelny Jan Rybicki zam. Tuszyn ul. Parkowa 1.

 

Regulamin cmentarza parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuszynie

 

 1. Cmentarz jest miejscem oczekiwania na Zmartwychwstanie. Jest miejscem spoczynku zmarłych, które otaczamy należnym Jest miejscem modlitwy o wieczne zbawienie tych, którzy na nim spoczywają.

 

 1. Administratorem cmentarza jest Rzymskokatolicka parafia św. Witalisa w Tuszynie, ul. Łowicka 2. Wszelkie sprawy związane z pochówkiem zmarłych i sprawy cmentarne należy zgłaszać w kancelarii parafialnej (tel. 426143012) lub osobie upoważnionej przez Proboszcza parafii. 

 

 1. Osoba dysponująca grobem przy załatwianiu spraw cmentarnych powinna przedstawić dowód opłaty za grób. Dowody opłat należy starannie przechowywać.

 

 1. Stosownie do przepisów prawa państwowego każdy grób po upływie 20 lat musi być powtórnie opłacony. Grób powtórnie opłacony należy oznaczyć tabliczką z numerem dowodu wpłaty i datą wpłaty.

 

 1. Groby zaniedbane i nieopłacone po 20 latach będą przeznaczone na powtórny pochówek.

 

 1. Odpady z grobów należy wrzucać wyłącznie do kontenerów.

 

 1. Surowo zabronione jest:
 • Wyrzucanie na terenie cmentarza, przy parkanie lub do kontenerów innych odpadów.
 • Niszczenie i okradanie grobów.
 • Przebywanie w stanie nietrzeźwych i palenie tytoniu.
 • Stawianie ławek między grobami.
 • Wjazd pojazdów ciężkich, rowerów, motocykli.
 • Wprowadzanie psów.
 • Samowolne nasadzanie drzew i krzewów i ich wycinka.