Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się i staje się pokarmem, stanowi szczyt i źródło całego kultu i życia chrześcijańskiego. Każdy wierny ma obowiązek przyjmować Eucharystię przynajmniej raz w roku (zob. III Synod Archidiecezji Łódzkiej).

         Właściwe przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia i pogłębienia życia religijnego dzieci i rodziców, wprowadza w życie parafii i zachęca do praktyk religijnych (zob. Instrukcja o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w Archidiecezji Łódzkiej 2018). Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz podczas comiesięcznych spotkań w kościele.