MSZE ŚWIĘTE

Msze święte za śp. Pawła Święcickiego w kościele św. Witalisa w Tuszynie

28 maja godz. 7.00 od szwagra Jacka

30 maja godz. 17.00 od Koła Gospodyń wiejskich z Rzepek

2 czerwca godz. 7.00 od Seweryna i Rafała

4 czerwca godz. 7.00 od firmy MARCO-Andrzej Kornobis

5 czerwca godz. 7.00 od firmy VAREX-Roman Czaja

8 czerwca godz. 17.00 od syna Adriana z rodziną

10 czerwca godz. 7.00 od Stowarzyszenia Mistrzowskich Gołębi Europejskich

11 czerwca godz. 7.00 od uczestników pogrzebu

11 czerwca godz. 18.00 od wnuków Gabrieli, Mai, Lili, Leo

13 czerwca godz. 18.00 od syna Michała z rodziną

14 czerwca godz. 9.00 od Samorządu Miasta i Gminy Tuszyn

15 czerwca godz. 7.00 od pracowników ferm Święcicki

16 czerwca godz. 17.00 od Zenona Pokory ze Szczukwina z rodziną

17 czerwca godz. 7.00 od rodziny Białowąsów z Kruszowa

18 czerwca godz. 7.00 od Renaty i Sylwestra Wolskich

19 czerwca godz. 7.00 od Fabiana z żoną i dziećmi

20 czerwca godz. 17.00 od córki Eweliny

22 czerwca godz. 7.00 od rodziny Kopańskich

28 czerwca godz. 12.00 od żony

29 czerwca godz. 7.00 od pracowników Biura z Kruszowa

29 czerwca godz. 18.00 od rodziny Bardzińskich i Kopańskich

3 lipca godz. 7.00 od teściowej Jadwigi Rygielskiej

6 lipca godz. 7.00 od sołtysa i mieszkańców Tuszynka Majorackiego

8 lipca godz. 7.00 od rodziny Berezińskich

9 lipca godz. 7.00 od brata Edwarda z dziećmi

10 lipca godz. 7.00 0d Ryszarda i Bogusławy

20 lipca godz. 7.00 od firmy DOBR-MIĘS

21 lipca godz. 7.00 od Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Tuszyn

23 lipca godz. 7.00 od Elżbiety z rodziną i o Boże błog. dla dzieła Domu Rekolekcyjnego

29 lipca godz. 7.00 od Witolda Potrzebowskiego z rodziną

30 lipca godz. 7.00 od firmy VET-LAB Brudzew i Wojciecha z Brudzewa

18 sierpnia godz. 7.00 od rodziny Szołtysików

3 września godz. 18.00 od przyjaciół Anny i Adama Kozioł z rodziną

8 września godz. 18.00 od mieszkańców Kruszowa

14 września godz. 18.00 od sąsiadów z ul. Królewskiej

15 września godz. 17.00 od sołtysów Gminy Tuszyn

25 września godz. 7.00 od chrześniaka Sebastiana z rodziną

28 września godz. 7.00 od Zarządu i Pracowników Zakładów Mięsnych w Łapanowie

2 października godz. 18.00 od Pawła Wnuka z rodziną

6 października godz. 17.00 od rodziny Pokorów i chrześniaka Dawida

9 października godz. 7.00 od Andrzeja Staniaszka z rodziną

9 października godz. 17.00 od Wiesławy i Jerzego Staneckich

13 października godz. 7.00 od pracowników z Żeromina, Czarnocina i Rzepek

14 października godz. 7.00 od Katarzyny i Jarosława Wójcików

16 października godz. 7.00 od Grzegorza Kowalczyka z rodziną

17 października godz. 7.00 od rodziny Jaszczyków

19 października godz. 7.00 od firmy ADIKA

19 października godz. 17.00 od rodziny Grabowieckich

20 października godz. 17.00 od teściów Tedys

22 października godz. 18.00 od mieszkańców ul. Kruszowskiej  w Garbowie

26 października godz. 17.00 od OSP w Rzepkach

30 października godz. 18.00 od Barbary Sałat

31 października godz. 17.00 od Sołectwa, OSP i Koła Gospodyń Wiejskich  z Tychowa

14 listopada godz. 18.00 od Włodzimierza Klechy z rodziną

20 listopada godz. 17.00 od Mateusza Klechy i Piotra Dąbrowskiego z rodzinami

Msza wieczysta na Jasnej Górze – od brata Alojzego

Msza gregoriańska od uczestników pogrzebu – styczeń 2021 r.